Share On Facebook Share On Twitter Share On Linkedin

Yleiset ehdot

1. Tervetuloa verkkosivullemme

1.1 Ideamakasiinin verkkosivut tarjoaa Beverly Hills Editions (rekisteröity C.N.I.L: ssä numerolla 1322110), osoite Av. Diagonal, 662-664 - Planta B, 08034 Barcelona. Verkkosivullamme Te voitte asiakkaana (jäljempänä "Te") löytää yhteistyökumppaneidemme tarjouksia erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin.

1.2 Ideamakasiini ei itse tarjoa niitä tuotteita ja palveluita, joita Teidän on mahdollista löytää verkkosivultamme, vaan huolehtii siitä, että yhteistyökumppaneidemme tarjoukset ovat voimassa. Klikkaamalla tarjousta ja toimimalla yhteistyökumppanin ehtojen mukaisesti, se oikeuttavat Teidät saamaan tuotteen tai palvelun yhteistyökumppaneiltamme.

1.3 Ideamakasiinin yhteistyökumppanit tulevat tarjoamaan tuotteet tai palvelut. Kaikki tarjoukset Ideamaksiinin sivustolla tarjotaan näiden yleisten ehtojen ("Yleiset Ehdot") mukaisesti, joihin kehotamme Teitä tutustumaan tarkasti.

1.4 Mikäli Te käytätte verkkosivuamme ja/tai ostatte tuotteita tai palveluita yhteistyökumppaneiltamme, olette velvollinen noudattamaan näitä Yleisiä Ehtoja, jotka sääntelevät verkkosivun käyttöä. Yleiset Ehdot ovat milloin tahansa luettavissa, tulostettavissa tai paikallisesti tallennettavissa osoitteessa www.ideamakasiini.com/?page=conditions.


2. Peruuttamisoikeus

2.1 Teillä on kuluttajana oikeus perua ostonne kahden viikon kuluessa kaupan vahvistuksen vastaanottamisesta Kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntipykälän mukaisesti.


3. Vastuunrajoitus

3.1 Ideamakasiinilla ei ole mitään velvollisuutta korvata Teille mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että yhteistyökumppani ei lunasta tilausta, tuote tai palvelu ei vastaa odotuksianne tai yhteistyökumppani asetetaan konkurssiin, taikka vahinkoa, joka johtuu muista tuotteisiin tai palveluihin tai www.ideamakasiini.com:in käyttöön liittyvistä olosuhteista.

3.2 Ideamakasiini ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita Te hyödynnätte ostamalla yhteistyökumppaneiltamme. Yhteistyökumppani tarjoaa Ideamakasiinin tarjouksien mukaiset tuotteet tai palvelut Teille omissa nimissään ja omaan lukuunsa, minkä vuoksi Ideamakasiini ei vastaa Teille mahdollisista yhteistyökumppanin tuotteen tai palvelun tarjoamisen yhteydessä esiintyvistä puutteista.

3.3 Ideamakasiini ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja/tai painovirheistä www.ideamakasiini.com -sivustolla ja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivulla olevaa aineistoa ja tietoja. Te vastaatte itse verkkosivun käyttämiseen tarvittavasta teknisestä laitteistosta ja ohjelmistosta, esim. pääsystä Internetiin, verkkoselaimesta, sähköpostista jne.

3.4 Vaikka pyrimme tarjoamaan palveluitamme ilman teknisiä häiriöitä, voivat erityisesti huoltotoimenpiteet, jatkokehitys ja/tai muut häiriöt tai katkokset rajoittaa Teidän mahdollisuuttanne käyttää www.ideamakasiini.com -sivustoa tai ajoittain estää sen. Ideamakasiini ei vastaa palveluihin saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä esiintyisi. Ideamakasiini pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkosivun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan.

3.5 Te olette itse vastuussa kaikista tiedoista, joita jaatte tai kirjoitatte verkkosivun yleisille osioille sekä siitä, että Teillä on kaikki tarvittavast oikeudet jakaa kyseiset tiedot.


4. Reklamaatio

4.1 Mikäli tuotteen tai palvelun tarjoamisen yhteydessä esiintyy ongelmia, pyrkii Ideamakasiini ratkaisemaan ongelman. Voitte lähestyä meitä lähettämällä reklamaation sähköpostitse osoitteeseen ideoita@beverlyhills-editions.com.

4.2 Mikäli Te ette ole tyytyväinen Ideamakasiinin reklamaation hoitoon, on Teillä myös mahdollisuus ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan, jonka postiosoite on PL 306, 00531 Helsinki.


5. Immateriaalioikeudet

5.1 Ideamakasiini ja sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki immateriaalioikeudet kaikkeen www.ideamakasiini.com -sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, tietoon, kuviin, videoihin ja tietokantoihin (jäljempänä "Suojattu Omaisuus").

5.2 Suojatun Omaisuuden muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä ellei Ideamakasiini tai kyseessä oleva yhteistyökumppani ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää.


6. Henkilötietojen käsittely

6.1 Liittymällä Ideamakasiinin postituslistalle Te annatte suostumuksenne sille, että Ideamakasiini käsittelee henkilötietojanne (esim. etu- ja sukunimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen) Teidän kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa ja Teille tapahtuvaa tarjousten markkinointia varten. Henkilötietoja käytetään myös mm. markkina- ja asiakasanalyysien, liike- ja toimintatapojen kehittämisen, tilastoinnin sekä riskinhallinnan tausta-aineistona. Kaikki henkilötietojen käsittely suoritetaan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

6.2 Teillä on aina syytä ilmoittamatta mahdollisuus perua suostumuksenne henkilötietojen tulevan käytön osalta. Mikäli Te haluatte perua suostumuksenne, tulee se tehdä sähköpostitse osoitteeseen ideoita@beverlyhills-editions.com.

6.3 Suostumuksen perumisen jälkeen Ideamakasiini ei käytä henkilötietojanne muihin käyttötarkoituksiin kuin asiakassuhteen hallinnointiin.


7. Evästeet

7.1 Tämä verkkosivusto sisältää nk. evästeitä. Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaan evästeitä sisältävän verkkosivun käyttäjälle on ilmoitettava evästeiden olemassaolosta, evästeiden käyttötarkoituksesta sekä annettava tietoa siitä, kuinka evästeiden käyttö estetään

7.2 Verkkosivulla www.ideamakasiini.com käytetään nk. istuntoevästeitä. Istuntoevästeitä käytetään nopeuttamaan sivun toimintoja. Istuntoevästeet häviävät kun Te suljette selaimenne. Mikäli Te ette hyväksy evästeiden käyttöä tällä verkkosivulla, voitte muuttaa verkkoselaimenne asetuksia siten, että tietokoneenne ei ota vastaan evästeitä. Tarkemman ohjeistuksen osalta viittaamme kyseessä olevan selaimen valmistajan antamiin ohjeisiin. Pyydämme huomioimaan, että tietyt verkkosivun toiminnot eivät toimi, mikäli evästeiden käyttö estetään.


8. Yleisten Ehtojen pätevyys

8.1 Ideamakasiini voi milloin tahansa muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja, esimerkiksi täyttääkseen juridisia vaatimuksia tai toteuttaakseen toiminnallisia muutoksia. Voimassa olevat Yleiset Ehdot ovat aina Teidän saatavillanne osoitteessa www.ideamakasiini.com/?page=conditions.

8.2 Mikäli Te ette hyväksy näitä Yleisiä Ehtoja, ette ikävä kyllä enää voi hyödyntää palveluitamme. Mikäli näissä Yleisissä Ehdoissa olevat yksittäiset ehdot olisivat pätemättömiä tai osapuolten väliset sopimukset kokonaan tai osittain olisivat pätemättömiä, ei sillä ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen.


9. Soveltuva laki ja riita-asiat

Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tilaa ideat sähköpostiisi:

Sukupuoli

Olethan täysi-ikäinen?